Νο 6 Έτος δημιουργίας 1997 Πόρτες & παράθυρα εκκλησίας-Δημιουργία – σχέδιο – κατασκευή από τον Κύκλο .......ΟΛΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.

1997
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  1996.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

1996.
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  1997 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

1997..
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  2005 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

2005
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  1999ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

1999..
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  2009... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

2009..
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  1998+2009 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ......    .. ΟΛΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

2009+1998
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  2001 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

2001
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  1999ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

1999...
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  1997.    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

1997.
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1997 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ .........ΟΛΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.

1997....
     ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  2002.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

2002
 
 

Page:   of 6